Licence a regulace IronFx

Licence a povolení IronFx Group

Regulace IronFx

Jedním z hlavních kritérií klientů při výběru makléře je požadavek, aby byl jejich oblíbený makléř regulovanou investiční společností dodržující za všech okolností předpisy EU. Obchodování s regulovaným makléřem poskytuje klientům klid, bezpečí, transparentnost a integritu při provádění každodenních transakcí.
IronFX Group je autorizovaný a regulovaný člen níže uvedených (regulačních) orgánů a také odborných a vládních institucí:

Založte si ve 3 jednoduchých krocích živý forexový účet nebo si otevřte zdarma demo účet pro obchodování forexu s IronFx.

Regulace CySEC

IronFX Global Limited je držitelem povolení CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry) a podléhá její regulaci (Licence no. 125/10)

CySEC - Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (Cyprus Securities and Exchange Commission), známá spíše pod zkratkou CySEC, je organizace zajišťující regulaci financí v Kyperské republice. Od vstupu Kypru do Evropské unie v roce 2004 se CySEC řídí evropskou směrnicí o trzích finančních nástrojů MiFID.
CySEC zastává řadu odpovědných funkcí, jako jsou kontrola a dohled nad operacemi kyperské burzy a transakcemi na ní prováděných, a nad společnostmi, makléři a makléřskými firmami, které jsou uvedené na seznamu burzy. Kromě toho zajišťuje CySEC dohled nad kyperskými investičními firmami a je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Společnost IronFX Global je registrována a regulována úřadem CySEC a je oprávněná poskytovat investiční služby ve Spojeném království, Německu, Španělsku a v ostatních členských státech EHP. Skupina licencí a povolení

Regulace FCA

IronFX je obchodní značkou společnosti 8Safe UK Limited, která je autorizována a regulována britským dohledovým orgánem Financial Conduct Authority (FCA no. 585561) a podléhá jeho regulaci

Úřad pro finanční jednání FCA je finanční regulační orgán ve Spojeném království, ale působí nezávisle na vládě UK a je financován z poplatků účtovaných členům odvětví finančních služeb. FCA reguluje finanční firmy poskytující služby spotřebitelům a udržuje integritu finančních trhů Spojeného království. Zaměřuje se na regulaci chování maloobchodních i velkoobchodních finančních služeb. Financial Conduct Authority vznikl 1.dubna 2013 jako následovník předchozího regulatorního orgánu Financial Service Authority, který spadal pod Bank of England.

Regulace MiFID - Markets in Financial Instruments Directive

MiFID (směrnice 2004/39 / ES). Tato směrnice upravuje poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského hospodářského prostoru. Směrnice byla transponována do kyperského zákona o službách a aktivitách a regulované trhy v zákoně o investičních roku 2007 (zákon 144 (I) / 2007).

MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive – Směrnice o trzích finančních instrumentů) je směrnice, která zavádí společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních služeb ve všech 30 členských státech Evropského hospodářského prostoru. Tato směrnice si klade 3 základní cíle: 1. Dokončit proces vytváření jednotného evropského trhu investičních služeb, 2. Reagovat na změny a inovace, které se objevily na kapitálovém trhu, 3. Ochranu investorů, prostřednictvím vytvoření silnějších, konkurenceschopnějších a robustnějších finančních trhů.

MiFID, který byl představen v roce 1999. MiFID rozšiřuje rozsah regulovaných služeb a investičních nástrojů, zahrnuje například finanční deriváty, komoditní deriváty, kreditní deriváty, finanční kontrakty na vyrovnání rozdílů. Nově je zahrnuto i investiční poradenství a provozování vícestranných (alternativních) obchodních systémů (tzv. multilateral trading facilities). Dále stanovuje nově i požadavky na vnitřní kontrolní a řídicí systém zejména v oblasti dodržování zákonných požadavků (compliance), interního auditu, řízení rizik, outsourcingu, informačních systémů a evidence. Nový režim MiFID 2 / MiFIR dle ČNB

Regulace ASIC

GVS (AU) Pty Ltd je schválena a regulována ASIC (AFSL č. 417482) (případně zadejte IronFx). Lze dohledat i pod ABN 78 143 154 698 (Australian Business Number).

Australský Securities & Investment Commission (ASIC) je nezávislý australský vládní orgán, který se chová jako firemní regulátor Austrálie. ASIC je úkolem vymáhat a regulovat zákony společnosti a finančních služeb na ochranu australských spotřebitelů, investorů a věřitelů. ASIC bylo vytvořeno dne 1. července 1998 po doporučení the Wallis Inquiry. Úřad a působnost společnosti ASIC je určena podle zákona Komise o cenných papírech a investicích, 2001. ASIC byl původně vytvořen jako Australská Komise pro cenné papíry (ASC), která působila od 1. ledna 1991, v souladu s ASC Act 1989. Cílem ASC bylo sjednotit firemní regulátory v okolí Austrálie tím, že nahradí národní společnosti a Komise pro cenné papíry a úřady pro firemní záležitosti států a teritorií.

Česká Národní Banka (ČNB)

U nás, v České republice, můžete nalézt regulaci IronFx pod ID 1338226. Základní informace ČNB o IronFx, Povolené činnosti IronFX od ČNB

ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Česká národní banka jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.

Členská společnost Kompenzačního fondu pro investory (ICF)

Společnost IronFX Global Limited je členskou společností ICF Kompenzačního fondu pro investory a jejich klienti mohou mít nárok na výplatu plnění v případě neschopnosti plnit nebo selhání ze strany člena při plnění jeho finančních závazků.

Cílem ICF je zabezpečit nároky klientů vůči kyperským investičním společnostem, které jsou členy ICF, vyplácením náhrad v případě, kdy toho takováto investiční společnost sama není schopna, a to následovně:
>> Klientům budou vráceny finanční prostředky, které jsou jim dluženy, nebo které jsou jejich vlastnictvím, ale jsou v držení kyperské investiční společnosti v souvislosti s poskytováním investičních služeb těmto klientům.
>> Klientům navrátí finanční instrumenty, které jsou jejich vlastnictvím a které odpovídající kyperská investiční společnost drží a spravuje jejich jménem.
ICF se vztahuje pouze na maloobchodní klienty kyperských investičních společností, a nepokrývá tak nároky profesionálních klientů či způsobilých protistran. Celková vyplatitelná kompenzace jakéhokoliv klienta nemůže přesáhnout částku 20 000 EUR, a to bez ohledu na počet a měnu držených účtů a polohu, na níž byly nabízeny odpovídající investiční služby.

Členská společnost Kyperské asociace firem ze sektoru finančních služeb (CFSFA)

Společnost IronFX Global Limited je členskou společností asociace CFSFA (Cyprus Financial Services Firms Association). Dobrá pověst, profesionalita, bezúhonnost a spolehlivost jsou hlavní faktory, které charakterizují činnost asociace a jejích členů.
Kyperské sdružení investičních společností bylo založeno dne 15. prosince 2004 a je registrováno podle zákona o společnostech. Primárním cílem a záměrem asociace je poskytování podpory a služeb svým členům ve všech aspektech jejich činností, včetně poskytování včasných a spolehlivých informací o legislativě, regulacích, směrnicích a jiných institucionálních opatřeních, které se vztahují k jejich každodenní práci.

Založte si ve 3 jednoduchých krocích živý forexový účet nebo si otevřte zdarma demo účet pro obchodování forexu s IronFx.